Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Finansų ir Investicijų Valdybos Finansų ir Ekonomikos Skyriaus Viršininko Pavaduotojo (-os)

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilnius
Dalintis
812
Siųsti savo CV

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, viena iš svarbiausių valstybės institucijų, užtikrinančių viešąjį saugumą, turi tikslą teikti tik pačios geriausios kokybės paslaugas gyventojams ir tapti efektyviausiai valdoma valstybės institucija.
Nuo 2016ųjų sausio mėn. Policijos departamento struktūra buvo optimizuota, kad veiktų sklandžiai bei skaidriai ir suburtų pačių stipriausių profesionalų komandą.
Junkitės prie mūsų komandos!

Visi įmonės darbo pasiūlymai (4)

Darbuotojo veiklos sritis:

Finansai, apskaita, auditas, Vadovybė

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ VALDYBOS FINANSŲ IR EKONOMIKOS SKYRIAUS
VIRŠININKO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Finansų ir investicijų valdybos (toliau – Valdybos) Finansų ir ekonomikos skyriaus (toliau – Skyriaus) viršininko pavaduotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, priklauso vadovų pavaduotojų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – pareigybė reikalinga įgyvendinti Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) finansų politiką ir dalyvauti ją formuojant, rengti biudžeto projektą, biudžetą ir biudžeto vykdymo atskaitomybę.
4. Pareigybės pavaldumas – darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
 
II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ekonomikos ar finansų srityje;
5.2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
5.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto planavimą ir atskaitomybę;
5.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti analitiškai mąstyti, greitai priimti racionalius sprendimus, rengti išvadas, planuoti darbus ir turėti gerus organizacinius sugebėjimus;
5.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. kaupia, analizuoja ir rengia suvestinę informaciją apie papildomų lėšų poreikius biudžeto projekte ir biudžete pagal policijos įstaigas, finansavimo šaltinius, išlaidų ekonominę klasifikaciją ir vykdomas priemones;
6.2. rengia suvestinę informaciją, reikalingą biudžeto projektui ir biudžetui sudaryti, Policijos departamento strateginio veiklos plano ir šio plano projekto finansinei daliai parengti;
6.3. rengia suvestinę informaciją apie kitų finansavimo šaltinių (Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, kelių priežiūros ir plėtros programos ir kt.) lėšų planavimą, paskirstymą ir kontroliuoja panaudojimą, rengia šių lėšų paskirstymo planus;
6.4. organizuoja biudžeto asignavimų planavimą Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje, rengia ir teikia suvestinę informaciją apie biudžeto vykdymą Policijos departamento centralizuotų priemonių programos sąmatos biudžeto savininkams;
6.5. analizuoja valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšų paskirstymą policijos įstaigoms, rengia siūlymus dėl lėšų paskirstymo tobulinimo;
6.6. rengia suvestinius policijos biudžeto ir Policijos departamento programos sąmatos asignavimų centralizuotai vykdomoms priemonėms paskirstymo planus, kontroliuoja šių planų vykdymą;
6.7. rengia suvestinę informaciją apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų panaudojimą pagal policijos įstaigas bei finansavimo šaltinius ir vykdo šių išlaidų kontrolę;
6.8. rengia suvestinę informaciją apie biudžeto vykdymą, mokėtinas ir gautinas sumas ir atlieka analizę pagal policijos įstaigas, finansavimo šaltinius, išlaidų ekonominę klasifikaciją ir vykdomas priemones;
6.9. dalyvauja tobulinant biudžeto planavimo, sudarymo ir vykdymo kompiuterines programas;
6.10. rengia ir dalyvauja rengiant Policijos departamento įsakymų, nurodymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus Valdybos kompetencijai priskirtais klausimais;
6.11. nagrinėja Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento struktūrinių padalinių ir kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus ir pastabas;
6.12. konsultuoja policijos įstaigų finansininkus ir teikia jiems metodinę pagalbą finansiniais klausimais;
6.13. pagal kompetenciją dalyvauja policijos įstaigų tiksliniuose ir netikėtuose patikrinimuose;
6.14. pagal kompetenciją atlieka tarnybinius patikrinimus policijos įstaigose;
6.15. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento vadovybės bei Valdybos ir Skyriaus vadovų pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
6.16 pavaduotoja Skyriaus vedėją, jam laikinai negalint eiti pareigų.
Skelbimas paskelbtas:2017.09.14
Skelbimas galioja iki:2017.10.04
Kontaktinis asmuo:Rytis Berčiūnas
Telefonas:(8-5) 271 9825
El. paštas:
Adresas:Saltoniškių g. 19, LT-08105, Vilnius
Siųsti savo CV

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jums gali būti įdomu: 12
BIURO VADOVĖ (-AS) People Link
KEY ACCOUNT MANAGER (AGRONOMY) UAB "Personalo sprendimai"
Vyriausioji buhalterė (-is) (maisto pramonės įmonė) Nuo 1.974 €UAB "Personalo valdymo inovacijos"
Finance Manager "Affecto Lietuva"
DOKUMENTŲ APDOROJIMO SPECIALISTAS (-Ė) HR factory
GAMYBOS VADOVAS (-Ė) People Link
Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau