UAB Personalo valdymo sistemos
UAB "Personalo valdymo sistemos"

Personalo specialistas (-ė)

1.450 - 1.700 €
Neatskaičius mokesčių
305 Peržiūros
Jūsų kasdieninė veikla darbe būtų:
 • Teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimas;
 • Įstaigos direktoriaus/Administracijos vadovo ar vyr. teisininko pavedimu darbuotojų atrankų, perkėlimų, atleidimų vykdymas;
 • Personalo asmens bylų tvarkymas;
 • Dalyvavimas atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus;
 • Naujai priimamų darbuotojų supažindinimas su Įstaigos vidaus darbo tvarką nustatančiais teisės aktais;
 • Personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimas;
 • Instruktavimas darbų saugos ir sveikatos klausimais, kontroliavimas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi, darbuotojų mokymų organizavimas darbų gaisrinės saugos bei civilinės saugos klausimais;
 • Teikimas Įstaigos direktoriui pasiūlymų darbuotojų saugos ir sveikatos būklei gerinti;
 • Organizavimas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių parengimą, pagal kompetenciją registruoja ir tiria nelaimingus atsitikimus darbe ir profesines ligas, siūlo prevencines priemones jiems išvengti;
 • Bendradarbiavimas su kitais Įstaigos struktūriniais padaliniais, pavieniais darbuotojais, savivaldybių institucijomis ir jų atstovais bei kitomis įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis Įstaigos veiklos klausimais;
 • Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas Įstaigoje.

Ko tikimės iš jūsų:
 • Personalo specialistas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą (teisės, viešojo administravimo, verslo ir viešosios vadybos), arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 • Turėti personalo valdymo patirties (darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai);
 • Turėti pažymėjimą, patvirtinantį gebėjimą dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu konkrečios (konkrečių) ekonominės veiklos rūšies (rūšių) įmonėse, arba ne mažesnę kaip pastarųjų penkerių metų darbo darbuotojų saugos ir sveikatos srityje patirtį;
 • Išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, personalo valdymą;
 • Išmanyti raštvedybos ir dokumentų rengimo taisykles;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis, pasižymėti organizuotumu, iniciatyvumu, sąžiningumu, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą.

Jūsų laukia:
 • Įdomus ir atsakingas darbas stabilioje įstaigoje;
 • Galimybė tobulėti ir būti įvertintam;
 • Iniciatyvą ir idėjas palaikantis vadovas bei puiki kolegų komanda.
Nuotolinis darbas:

Ne

Trukmė:

Pilnas etatas

Skelbimas galioja iki:

2023-06-04


Kontaktai

Kontaktinis asmuo:

Ligita Šalkauskienė

Telefonas:

El. paštas:

 su nuoroda "Personalo specialistas"

Tinklalapio adresas:

www.pvsistemos.lt

Adresas:

Dvaro g. 64, Šiauliai

Papildoma informacija:

Mes užtikriname Jūsų duomenų konfidencialumą. Tik gavę Jūsų sutikimą CV perduosime Klientui. UAB ,,Personalo valdymo sistemos“ yra įregistruota asmens duomenų valdytoju valstybės registre.

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .