Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Administravimo srityje.
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Lietuvos kalėjimų tarnyba

Raštvedys

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

  • dokumentų valdymo sistemos priemonėmis tvarko Lietuvos kalėjimų tarnybos neįslaptintus dokumentus (registruoja, rengia skaitmenines kopijas, perduoda pagal paskirtį rezoliucijoms užrašyti, išsiunčia adresatams, supažindina);
  • dokumentų valdymo sistemoje saugomų dokumentų ir duomenų pagrindu teikia Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovybei ir darbuotojams reikalingą informaciją;
  • pagal kompetenciją atsako į telefonu besikreipiančių asmenų žodinius paklausimus, pateikia prašomą informaciją, kuria disponuoja įstaiga ir kurią asmuo turi teisę gauti;
  • tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus ar išrašus;
  • pagal pareigybės kompetenciją sudaro ir tvarko dokumentų bylas, priskirtas skyriui pagal Lietuvos kalėjimų tarnybos atitinkamų metų dokumentacijos planus, ir saugo jas iki atrinkimo naikinti arba perdavimo į Lietuvos kalėjimų tarnybos archyvą;
  • vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir patarėjo nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Reikalavimai:

  • nesvarbu, apmokysime
  • raštvedybos žinios
  • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją; išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus; mokėti dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office“ programiniu paketu.
  • darbo kompiuteriu įgūdžiai
Miestas:

Kitas

Nuotolinis darbas:

Ne

Trukmė:

Pilnas etatas

Skelbimas galioja iki:

2023-05-30