svg
52
svgĮsiminti

Rinkinių saugotojas

svg
52

Darbo pobūdis:

 • priskirto rinkinio kuravimas;
 • muziejaus eksponatų skaitmeninimas ir darbas su LIMIS (Lietuvos integralia muziejų informacine sistema);
 • nuolatinė eksponatų būklės stebėsena, saugojimo normų pažeidimų saugyklose ir ekspozicinėse erdvėse fiksavimas;
 • informacijos apie eksponatus teikimas interesantams;
 • muziejaus rinkinių viešinimas, straipsnių rengimas, tyrimų rezultatų publikavimas, pranešimų, paskaitų ruošimas, dalyvavimas konferencijose;
 • muziejinių vertybių susijusių su Kauno Tvirtovės, nacistinės ir sovietinės okupacijų, valstybingumo atkūrimo ir Kauno IX forto muziejaus istorijos laikotarpiais tyrimų vykdymas;
 • bendradarbiavimas su kitais muziejaus skyriais organizuojant ir įgyvendinant Muziejaus ekspozicijų bei parodų rengimą;
 • aktualių laikotarpių istorinės medžiagos rinkimas archyvuose, bibliotekose ir kitose informacijos šaltinių saugojimo vietose;
 • saugyklų ir ekspozicijos salių temperatūros, drėgmės, šviesos ir ultravioletinių spindulių poveikio eksponatams matavimas

Reikalavimai:

 • darbų saugos instrukcijų žinojimas
 • turėti ne mažiau nei vienerių metų patirtį atliekant veiksmus, susijusius su istoriniais tyrimais, archeologinę, istorinę, meninę, etnografinę, religinę, mokslinę, techninę, memorialinę ar kitokią kultūrinę vertę turinčių autentiškų eksponatų apsauga, apskaita, saugojimu; •turėti patirties muziejininkystės, biblioteninkystės ar archyvavimo srityse (privalumas); •valstybine kalba mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti lietuvių kalbos kultūros, raštvedybos ir dokumentų rengimo reikalavimus; •būti susipažinus su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (LIMIS); •būti komunikabiliu, tolerantišku, pareigingu, darbščiu ir iniciatyviu; •mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją mokėti organizuoti savo darbą savarankiškai ir dirbant komandoje; •išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius muziejų veiklą, neformalųjį švietimą, kultūros projektų rengimo, turizmo, kultūros vertybių apsaugos sritis.
 • raštvedybos žinios
 • darbo kompiuteriu įgūdžiai
 • Kalbos - Anglų kalba