svg
74
svgĮsiminti

Grafikos dizaineris

svg
74

Darbo pobūdis:

 • Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 • 1. kuria vaizdinę medžiagą socialiniams tinklams („Facebook“, „Instagram“, „Linkedln“ ir kt.);
 • 2. kuria vaizdinę medžiagą Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainei;
 • 3. kuria renginių ir pratybų vizualizacijas, reklaminius ir informacinius skydelius, PowerPoint prezentacijas, infografikus;
 • 4. pagal galimybes maketuoja reprezentacinius ir informacinius leidinius (brošiūras, knygas, plakatus, atvirukus, padėkos raštus, sveikinimus, afišas ir kitus iliustruotus leidinius);
 • 5. kuria leidinių elektroninius variantus;
 • 6. su leidinių redaktoriais derina maketo variantus, atlikęs darbą gauna raštišką užsakovo leidimą spausdinti;
 • 7. parengia leidinius spaudai, derina technologinius klausimus su spausdinimo paslaugų teikėjais;
 • 8. ne rečiau kaip kartą per 12 mėn. įrašo į kompiuterines laikmenas savo parengtų darbų maketus;
 • 9. dalyvauja materialinių vertybių nurašymo, inventorizavimo ir kitų komisijų darbe.

Reikalavimai:

 • darbo kompiuteriu įgūdžiai
 • Turėti patirties skaitmeninėje komunikacijoje. Mokėti dirbti „Adobe“ šeimos programomis (InDesign, Photoshop ir Illiustrator). Gebėti kūrybiškai atlikti užduotis ir būti dėmesingam (-ai) detalėms.
 • raštvedybos žinios
 • Darbo patirtis nuo 1 metų