svg
417
svgĮsiminti

FINANSŲ IR VEIKLOS VALDYMO DIREKTORIUS (-Ė) IR VALDYBOS NARYS (-Ė) (IGNITIS, UAB)

svg
417

Ar norite tapti įmonės „Ignitis“ dalimi?

Kviečiame prisidėti prie energetiškai sumanaus pasaulio kūrimo. Vertiname atvirumą, partnerystė yra mūsų stiprybės ženklas, o atsakomybė padeda būti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Jums artima, kviečiame jungtis prie mūsų.

Jūsų pagrindinės užduotys bus:

 • Efektyvaus Bendrovės finansinių išteklių valdymo, siekiant įgyvendinti Bendrovės tikslus, užtikrinimas, finansinių srautų valdymas, skolintų išteklių pritraukimas.
 • Finansinės, mokesčių ir valdymo apskaitos organizavimas, veiklos finansinio planavimo, biudžetų, veiklos rezultatų analizės ir kontrolės vykdymas.
 • Finansinės atskaitomybės, metinių, tarpinių pranešimų bei reguliuojamos veiklos ataskaitų rengimo užtikrinimas.
 • Lyderystės pavyzdžio demonstravimas įkvepiant, komunikuojant viziją komandai ir įgalinant komandą veikti bei ją ugdant.
 • Bendrovės veiklos strategijos formavimo, jos įgyvendinimo kontrolės, taip pat veiklos rodiklių stebėsena ir jos tobulinimas.
 • Projektų ekonominio – finansinio vertinimo, investicijų kontrolės, investicijų derinimo reguliuojančiose institucijose procesų užtikrinimas.
 • Atitikties Bendrovės veiklą bei energetikos sektorių reguliuojančių teisės aktų reikalavimams užtikrinimas ir priežiūra (REMIT,  EMIR, MIFID, 3-iasis energetikos paketas ir t.t.).
 • Bendrovės rizikų valdymo proceso koordinavimas.
 • Bendrovės veiklą reglamentuojančių teisės aktų analizė, pastabų teisės aktų projektams pateikimo užtikrinimas.
 • Santykių su išorės institucijomis bei klientais palaikymas, atstovavimas reguliuojančiose institucijose.

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite ne mažesnę nei 5 metų profesinę patirtį didelių įmonių finansų valdymo srityje, iš jų - ne mažesnę nei 3 metų vadovavimo patirtį (darbo patirtis energetikos sektoriuje – privalumas);
 • Išmanote tarptautinius apskaitos, turto ir verslo vertinimo standartus bei Bendrovės veiklą reguliuojančius teisės aktus;
 • Turite patirties sėkmingai motyvuoti, įkvėpti bei burti komandą;
 • Turite patirties ir gebate efektyviai veikti matricinėje struktūroje;
 • Dalyvaujate CFA ir/arba ACCA programose (privalumas);
 • Išmanote išvestinius finansinius instrumentus, turite investicinio portfelio, žaliavų kainos rizikų vertinimo ir valdymo žinias (privalumas);
 • Turite patirties dirbant su apskaitos ir/ar finansinėmis IT sistemomis (privalumas);
 • Turite darbo patirties kolegialiuose valdymo organuose (privalumas);
 • Puikiai mokate lietuvių ir anglų kalbas raštu ir žodžiu;
 • Turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą (finansų, verslo vadybos ar ekonomikos srityse);
 • Turite nepriekaištingą reputaciją.

Prisijungti prie mūsų verta, nes:

 • Savo turimomis žiniomis ir patirtimi prisidėsite prie unikalių valstybei svarbių energetikos projektų kūrimo;
 • Prisidėsite prie naujų technologijų ir inovacijų diegimo;
 • Tapsite ilgametę patirtį turinčios, vienos didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse komandos dalimi;
 • Turėsite papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą/pensijos kaupimą, nuotolinį darbą, lankstų grafiką ir kt.).


Valdybos nario (-ės) veiklai apsibrėžti sudaroma civilinė sutartis, kurios terminas yra 2023-05-31. Už veiklą Bendrovės valdyboje skiriamas fiksuotas mėnesinis veiklos valdyboje atlygis.

Pareigybių grupės pastovios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 6288 iki 9054 EUR (neatskaičius mokesčių). Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją. Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis.