svg
48
svgĮsiminti

TEISININKAS (-Ė) KORPORATYVINĖ TEISĖ (TERMINUOTA SUTARTIS)

svg
48

Ar norite tapti įmonės „Ignitis grupės paslaugų centras“ dalimi?

Ieškome kolegos, kuris prisijungtų prie Korporatyvinės teisės komandos ir padėtų mums rūpintis ir užtikrinti aukščiausius korporatyvinio valdymo standartus. Jau eilę metų esame pripažįstami viena geriausiai valdomų įmonių grupių Lietuvoje. Vertiname atvirumą, partnerystė yra mūsų stiprybės ženklas, o atsakomybė padeda būti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Jums artima, kviečiame jungtis prie mūsų.

Jūsų pagrindinės užduotys bus:

 • Rengti valdymo ir priežiūros organų sprendimų projektus bei užtikrinti įmonių grupės valdymo ir priežiūros organų veiklos atitikimą Lietuvos Respublikos bei įmonių grupės ir atskirų jos įmonių vidaus teisės aktams;
 • Bendradarbiaujant su grupės įmonėmis rengti įmonių grupės mastu taikomus teisės aktus (politikas, gaires ir kt.) ir koordinuoti jų įgyvendinimą;
 • Užtikrinti įmonės veiklos teisėtumą bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą įmonėje bei įmonių grupėje;
 • Rengti ir derinti vidaus teisės aktus, vertinti kitų padalinių parengtų dokumentų projektus;
 • Rengti korporatyvinio valdymo srityje naudojamas sutartis bei sutartis su trečiaisiais asmenimis, užtikrinti sutarčių atitikimą teisės aktų reikalavimams;
 • Savo kompetencijos srityje konsultuoti įmonių grupės darbuotojus dėl išorės ir vidaus teisės aktų taikymo.

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite aukštąjį teisinį išsilavinimą;
 • Turite ne mažiau nei 2 metų darbo patirties įmonių teisės srityje;
 • Turite darbo patirties bendrovėje kuruojant didžiąją dalį teisės sričių (privalumas);
 • Išmanote korporatyvinio valdymo principus (privalumas);
 • Esate orientuotas į klientą, pasižymite proaktyvumu ir noru išspręsti įvairias situacijas;
 • Esate iniciatyvus, savarankiškas, orientuotas į rezultatą;
 • Gebate analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • Turite gerus anglų kalbos įgūdžius (žodžiu ir raštu);
 • Turite puikius darbo MS Office programa įgūdžius.

Prisijungti prie mūsų verta, nes:

 • Turėsite galimybę dalyvauti unikalių valstybei svarbių projektų kūrime;
 • Turėsite galimybę susipažinti su tarptautinės, vienos didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse veiklomis ir atrasti save vis naujose srityse;
 • Dalyvausite vidinių ir išorinių mokymų programose, mokysitės iš savo srities ekspertų;
 • Turėsite papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą/pensijos kaupimą, nuotolinio darbo, lankstaus grafiko galimybes ir kt.).

„Ignitis grupė“ yra lygias galimybes užtikrinanti darbovietė, kurioje laukiami visi kandidatai, nediskriminuojant dėl jų rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos ar seksualinės tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių.

Pareigybių grupės pastovios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 2101 iki 3025 EUR (neatskaičius mokesčių). Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją. Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis.