Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Finansų, apskaitos, audito srityje.
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Vilniaus miesto savivaldybės administracija

FINANSININKAS (Ė)

1.650 €
Neatskaičius mokesčių
2 Peržiūros
Kviečiame prisijungti prie Vilniaus miesto savivaldybės komandos finansininką (-ę)!

Darbo aprašymas:
 • vykdyti Savivaldybės administracijos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), Savivaldybėje patvirtintas apskaitos tvarkas, Finansų kontrolės taisykles ir kitus teisės aktus finansų valdymo ir apskaitos sistemoje (toliau – FVAS) bei kitose programose;
 • rengti finansines bei biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas;
 • vykdyti lėšų, skirtų vykdyti savarankiškosioms ir valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) savivaldybių funkcijoms, apskaitą;
 • teikti reikalingus duomenis atsakingam darbuotojui tarpusavio operacijų derinimui Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemoje (VSAKIS);
 • dalyvauti rengiant Savivaldybės administracijos Didžiosios knygos laikotarpio uždarymo operacijas FVAS;
 • vykdyti turto ir įsipareigojimų inventorizaciją, stebėti turto ir įsipareigojimų būklę;
 • rengti ir teikti paraiškas, mokėjimo prašymus ir jų privalomuosius priedus lėšoms gauti pagal finansavimo šaltinius;
 • tikrinti, ar gaunami apskaitos dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus, ar užfiksuotos juose finansinės-ūkinės operacijos neprieštarauja teisės aktų reikalavimams ir įtraukia į apskaitą finansines-ūkines operacijas, atlikti ūkinių operacijų einamąją kontrolę vadovaudamasis patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, informuoti apie pastebėtus galimus pažeidimus;
 • vykdyti priskirtų kuruojamų Savivaldybės administracijos padalinių ir programų turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę;
 • vykdyti debetinio ir kreditinio įsiskolinimo einamąją kontrolę, nustatytais terminais sudaryti mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą, derinti atsiskaitymus ir įsipareigojimus su kreditoriais ir debitoriais;
 • rengti mokėjimo pavedimus viešojo ir neviešojo sektoriaus lėšų gavėjams;
 • kontroliuoti iš biudžeto gautų asignavimų, lėšų, gautų iš kitų šaltinių panaudojimą pagal tikslinę paskirtį;
 • vykdyti projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitų šaltinių apskaitą;
 • pagal savo kompetenciją konsultuoti pavaldžių viešojo sektoriaus subjektų apskaitą tvarkančius darbuotojus apskaitos klausimais;
 • pagal gautus duomenis išrašyti PVM sąskaitas faktūras ir išsiųsti jas klientui.
Reikalavimai:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu ekonomikos, vadybos, verslo, finansų ar apskaitos studijų krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, viešojo sektoriaus atskaitomybę, biudžetinių įstaigų apskaitą, finansų kontrolę;
 • mokėti naudotis finansų valdymo ir apskaitos sistema (FVAS);
 • būti susipažinusiam su viešojo sektoriaus sąskaitų planu bei buhalterinių sąskaitų planu ir buhalterinių sąskaitų korespondencijomis, pajamų ir išlaidų ekonominėmis ir funkcinėmis klasifikacijomis.
Siūlome:
 • darbą vienoje didžiausių ir moderniausių viešojo sektoriaus įstaigų Vilniuje;
 • profesionalių ir draugiškų kolegų kolektyvą;
 • mentoriaus pagalbą pirmaisiais darbo mėnesiais ir adaptacijos programą;
 • lankstų darbo grafiką (pasirenkant darbo pradžios ir pabaigos laiką) bei visas sąlygas bent dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu;
 • sveikatos draudimą su galimybe pasirinkti vieną iš 6 sveikatinimo variantų;
 • "Vilniečio" kortelę nemokamam viešajam transportui arba nemokamą automobilio parkavimą požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje;
 • papildomai vieną laisvą (apmokamą) dieną per mėnesį - 12 dienų per metus;
 • apmokamus kokybiškus kvalifikacijos tobulinimo kursus;
 • papildomas motyvacines priemones.

Siūlomas atlyginimas: 1.650 € per mėn. (prieš mokesčius)
Atlyginimas bruto nuo 1650 iki 1785 Eur, atsižvelgiant į turimą darbo patirtį.
Galimybė gauti priemokas, atsižvelgiant į darbo rezultatus.

Miestas:

Vilnius

Nuotolinis darbas:

Taip

Trukmė:

Pilnas etatas

Skelbimas galioja iki:

2023-02-01


Kontaktai

Kontaktinis asmuo:

Asta Ramanauskiene

Adresas:

Konstitucijos pr. 3, Vilnius