Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Inžinerijos, mechanikos srityje.
Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentas
Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentas

Turto valdymo inžinierius

1.116 - 2.418 €
Neatskaičius mokesčių
1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

 • 1. dalyvauja rengiant naujas ir atnaujinant senas Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) ir Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamento (toliau – Departamentas) statinių ar atskirų patalpų panaudos sutartis, perdavimo–priėmimo aktus, susitarimus;
 • 2. organizuoja KAM ir Departamento statinių ir jų žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimą, teisinį jų registravimą;
 • 3. dalyvauja KAM ir Departamento valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos, materialinių vertybių inventorizavimo ir kitų komisijų veikloje;
 • 4. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Departamento patikėjimo teise valdomo valstybės turto, neatitinkančio valstybės turto valdytojo poreikių, perdavimą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui ar savivaldybėms valstybinėms funkcijoms vykdyti;
 • 5. kelia duomenis apie valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Departamento valdomą turtą į Valstybės turto informacinės paieškos sistemą;
 • 6. tvarko krašto apsaugos sistemos institucijų padalinių, įsikūrusių KAM administraciniuose pastatuose, patalpų užimtumo apskaitą ir teikia siūlymus Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjui dėl racionalaus ir efektyvaus KAM administracinių pastatų patalpų panaudojimo;
 • 7. instruktuoja KAM ir Departamento darbuotojus gaisrinės saugos klausimais pagal parengtas ir patvirtintas instrukcijas;
 • 8. rengia ir teikia tvirtinti priešgaisrinės saugos instrukcijas, KAM ir Departamento darbuotojų veiksmų kilus gaisrui ir evakavimo planus;
 • 9. užtikrina, kad KAM administraciniai pastatai būtų aprūpinti būtinomis gaisro gesinimo priemonėmis, organizuoja gesintuvų techninę priežiūrą, tvarko su tuo susijusius dokumentus;
 • 10. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja KAM administracinių pastatų patalpų deratizaciją ir dezinsekciją;
 • 11. Centralizuotai finansų ir turto tarnybai prie KAM teikia duomenis apie einamojo mėnesio kavinės nuomininko elektros energijos, šalto vandens, šilumos energijos sunaudojimo ir buitinių atliekų išvežimo išlaidas sąskaitai išrašyti.

Reikalavimai:

 • darbo kompiuteriu įgūdžiai
 • Vairuotojo pažymėjimas - vairuotojo pažymėjimas B kategorija
Miestas:

Vilnius

Nuotolinis darbas:

Ne

Trukmė:

Pilnas etatas

Skelbimas galioja iki:

2023-03-24