svg
29
svgĮsiminti

Personalo vadybininkas

svg
29

Darbo pobūdis:

 • 1. Personalo specialistas privalo:
 • 1.1. priimdamas sprendimus ir rengdamas dokumentus, laikytis įstatymuose, kituose teisės
 • aktuose, vidiniuose MB teisės aktuose nustatytos tvarkos;
 • 1.2. derinti priimamus sprendimus su MB direktoriumi ir kitais suinteresuotais MB
 • skyriais, jeigu sprendimai yra susiję šių skyrių veikla;
 • 1.3. užtikrinti savo darbe naudojamų duomenų apsaugą ir konfidencialumą tokiu būdu, kad
 • tretieji asmenys neturėtų galimybės su ja susipažinti bei pasinaudoti;
 • 1.4. užtikrinti tinkamą rengiamų dokumentų, kuriamų sistemų, atliekamų darbų ir jų rezultatų
 • kokybę;
 • 1.5. kaupti, sisteminti ir analizuoti dokumentus, informaciją bei patirtį, reikalingą uždaviniams
 • susijusiems su MB personalo politika spręsti;
 • 1.6. nedelsiant informuoti MB direktorių apie įvykusius arba įtariamus pažeidimus;
 • 1.7. vadovautis kokybės sistemos vadovu ir teikti pasiūlymus dėl jo gerinimo.

Reikalavimai:

 • darbų saugos instrukcijų žinojimas
 • raštvedybos žinios
 • darbo kompiuteriu įgūdžiai
 • Vairuotojo pažymėjimas - vairuotojo pažymėjimas B kategorija
 • Išsilavinimas - Aukštasis universitetinis
 • Darbo patirtis nuo 3 metų
 • Kalbos - Anglų kalba, Ukrainiečių kalba, Rusų kalba, Lietuvių kalba