svg
130
svgĮsiminti

INFORMACIJOS SAUGOS SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)

svg
130

Darbo pobūdis:

 • Įmonės tvarkomų valstybės ir kitų informacinių išteklių saugos politikos ir jos įgyvendinimo dokumentų rengimas, jų įgyvendinimo koordinavimas ir priežiūra;
 • informacinių išteklių valdymo (tvarkymo) ir saugumo reikalavimų atitikties vertinimas ir priežiūra, saugumo rizikų identifikavimas ir vertinimas;
 • nustatytų informacinių išteklių saugumo rizikų ir neatitikčių teisės aktuose nustatytiems saugos reikalavimams šalinimo koordinavimas ir kontrolė;
 • teisės aktuose nustatytų saugumo reikalavimų įslaptintos informacijos administravimo, personalo patikimumo užtikrinimo, Įslaptintos informacijos ir ryšių informacinės sistemos ir įslaptintų sandorių apsaugos srityse, įgyvendinimas;
 • skyriaus veiklos planavimas, organizavimas ir koordinavimas;
 • vidaus dokumentų, reglamentuojančius Įmonės veiklą skyriaus kuruojamoje srityje inicijavimas, rengimas, įgyvendinimo koordinavimas ir priežiūra;
 • viešųjų pirkimus dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, kai tai yra reikalinga įgyvendinant skyriui nustatytus tikslus / uždavinius, vykdant funkcijas inicijavimas ir/ar organizavimas;
 • įmonės interesų santykiuose su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis, atstovavimas;
 • sprendimų, susijusių su skyriui ir skyriaus vadovui nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimu, priėmimą inicijavimas;
 • skyriaus veiklos rezultatų stebėsena, analizė ir vertinimas, pasiūlymus dėl šio padalinio veiklos tobulinimo, efektyvių ir inovatyvių padalinio veiklos srities darbų atlikimo būdų, teikimas.

Reikalavimai:

 • aukštasis socialinių mokslų srities (teisės krypties) ar fizinių mokslų srities (informatikos arba matematikos krypties) universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • ne trumpesnė nei 2 metų vadovavimo struktūriniam padaliniui ar projekto grupei patirtis;
 • ne trumpesnė kaip 3 metų profesinio darbo patirtis elektroninės arba kitos informacijos saugos (administravimo) arba kibernetinio saugumo arba eIDAS ir kitų elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo srityje;
 • Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas;
 • puikus gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • anglų kalbos mokėjimas B1 lygiu;
 • gebėjimas dirbti Microsoft Office programų paketu bei informacinių sistemų, būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas;
 • teisės aktuose nustatytų reikalavimų, būtinų išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, atitikimas;
 • Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatytiems reikalavimams, atitikimas;
 • strateginis mąstymas, atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija.

Įmonė siūlo:

 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • darbo užmokestį nuo 3 185 Eur su mokesčiais (3 185 – 4 777 Eur su mokesčiais). Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties. Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai uždirbsite kintamąją metinio atlygio dalį, priklausančią nuo Jūsų ir įmonės veiklos rezultatų. Taip pat mūsų darbuotojams teikiamos papildomos naudos: lankstus darbo grafikas, mokymai, papildomos atostogų dienos ir galimybės rūpintis sveikata.
 • Informuojame, kad kandidatuodami Jūs pateikiate valstybės įmonei Registrų centrui savo asmens duomenis. Susipažinti, kaip tvarkome asmens duomenis galite įmonės Asmens duomenų tvarkymo tvarkos apraše.
 • Kontaktai pasiteiravimui: Vilma Šiaučiulienė, el. p. vilma.siauciuliene@registrucentras.lt, tel. +370 686 41247

Kontaktai

Papildoma informacija:

Informuojame, kad kandidatuodami Jūs pateikiate valstybės įmonei Registrų centrui savo asmens duomenis. Susipažinti, kaip tvarkome asmens duomenis galite įmonės Asmens duomenų tvarkymo tvarkos apraše.