svg
41
svgĮsiminti

Teisėjo padėjėjas

svg
41

Darbo pobūdis:

 • 1. Analizuoja ir vertina teismo posėdžiams rengiamų bylų medžiagą, teikia išvadas.
 • 2. Nuasmenina procesinius dokumentus.
 • 3. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
 • 4. Rengia procesinių dokumentų, sprendimų, teisės aktų ir kitų teismo veiklos dokumentų projektus.
 • 5. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).
 • 6. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.
 • 7. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
 • 8. Renka teisėjui konkrečioje administracinėje byloje reikalingus įstatymus, kitus norminius teisės aktus, nacionalinių, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, kitą su teisės aktais, teismų praktika ar teisės doktrina susijusią teisinę informaciją, ją analizuoja, sistemina, apibendrina ar kitaip apdoroja ir teikia išvadas.
 • 9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Reikalavimai:

 • Išsilavinimas - Aukštasis universitetinis
 • Mokymo/studijų programa - Teisė
 • Darbo patirtis nuo 1 metų
 • Kalbos - Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Anglų kalba