svg
26
svgĮsiminti

Teismo konsultantas

svg
26

Darbo pobūdis:

 • 1. renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją;
 • 2. analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina bylose esančias teisės problemas;
 • 3. rengia procesinių dokumentų projektus;
 • 4. įveda duomenis, informaciją apie nagrinėjamas bylas, proceso eigą, procesinius veiksmus, ruošia ir skelbia teismo pranešimus, nuasmenina teismo procesinius sprendimus, įkelia juos į sistemą, paruošia ir siunčia informaciją į Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų registrą, tvarko žyminio mokesčio sumokėjimo duomenis Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO;
 • 5 rengia dokumentų, susijusių su teisinės pagalbos prašymais ir teisiniu bendradarbiavimu, projektus;
 • 6. teismo pirmininko ar teismo kanclerio pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
 • 7. užtikrina bylose esančių asmenų asmens duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitus teisės aktų reikalavimus;
 • 8. esant reikalui pavaduoja kitą teismo konsultantą;
 • 9. vykdo kitus teismo pirmininko ir teisėjo, su kuriuo priskirtas dirbti, su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Reikalavimai:

 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją; savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą
 • darbo kompiuteriu įgūdžiai
 • raštvedybos žinios
 • Išsilavinimas - Aukštasis universitetinis
 • Mokymo/studijų programa - Teisės mokslų programos