svg
199
svgĮsiminti

SERTIFIKAVIMO SKYRIAUS VADOVAS

svg
199

Darbo pobūdis:

 • Planuoti ir organizuoti skyriaus darbą – paskirstyti užduotis darbuotojams ir kontroliuoti jų vykdymą;
 • užtikrinti skyriaus darbo kokybę;
 • užtikrinti sertifikavimo procesų pagal ekologinės ir pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (toliau – NKP) pagamintų produktų gamybos teisės aktų reikalavimus kontrolę;
 • užtikrinti koregavimo veiksmų audito metu nustatytoms neatitiktims įgyvendinimą bei imtis prevencinių veiksmų siekiant išvengti neatitikčių;
 • rengti skyriaus veiklos ataskaitas ir suvestines;
 • bendradarbiauti su valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis ekologinės gamybos sertifikavimo srities klausimais;
 • atstovauti įstaigai valdžios institucijose;
 • rengti įstaigos vidinius dokumentus;
 • atsakingiems asmenims teikti informaciją, susijusią su vykdoma veikla;
 • nustatyta tvarka atlikti pavaldžių darbuotojų darbo kokybės, kompetencijų vertinimą;
 • rengti informacinę medžiagą ekologinių ūkių ir NKP gaminančių ūkių sertifikavimo klausimais.

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis žemės ūkio (agronomijos, veterinarijos, gyvūnų mokslų) ar gamtos mokslų (ekologijos ir aplinkotyros, biologijos, botanikos) srities išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 1 metų darbo žemės ūkio produktų gamyboje patirtis;
 • ne mažesnė kaip 3 metų darbo sertifikavimo veikloje patirtis;
 • Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių ekologinę gamybą bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų (toliu – NKP) gamybą, išmanymas;
 • puikus sertifikavimo procesų ir schemų išmanymas;
 • anglų kalbos mokėjimas pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • geri darbo kompiuteriu ir informacinėmis sistemomis įgūdžiai;
 • gebėjimas efektyviai valdyti ir sisteminti informaciją bei spęsti iškilusias problemas;
 • vadovavimo komandai įgūdžiai.

Privalumai:

 • Patirtis dirbant su elektroninėmis dokumentų valdymo sistemomis;
 • gebėjimas analizuoti teisės aktus;
 • atidumas, gebėjimas vykdyti tyrimus, analizuoti duomenis.

Įmonė siūlo:

 • Profesinio tobulėjimo galimybes ir mokymus;
 • draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
 • skiepus nuo erkinio encefalito, gripo;
 • visas reikalingas darbo priemones ir socialines garantijas;
 • nuo kompetencijų priklausantį atlyginimo priedą.

Kontaktai

Kontaktinis asmuo:

personalo specialistė Jurgita Trubilienė

Telefonas:

El. paštas:

 su nuoroda "SERTIFIKAVIMO SKYRIAUS VADOVAS"

Tinklalapio adresas:

www.ekoagros.lt

Adresas:

K. Donelaičio g. 33, Kaunas

Papildoma informacija:
 • Norinčius dalyvauti konkurse prašome per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo datos (iki 2022 m. sausio 26 d.) pateikti el. būdu Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą šiuos dokumentus*:
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, užsienio kalbų mokėjimo lygį patvirtinančių pažymų, išduotų akredituotos institucijos, kopijas, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą.
 • Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentai bus papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.
 • Jei nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš pretendento anketos 4–10 klausimų, terminas, per kurį priimami pretendentų dokumentai po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų;
 • Pretendentų atrankos būdas – testas raštu.
 • Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu arba el. paštu
 • Siųsdami savo dokumentus Jūs sutinkate, kad VšĮ „Ekoagros“ tvarkytų Jūsų asmens duomenis galimo įdarbinimo įstaigoje tikslais. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, tvarkyti, keisti bei prašyti ištrinti savo anksčiau pateiktus duomenis.