Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Alytaus apylinkės teismas
Alytaus apylinkės teismas

Alytaus apylinkės teismo vyriausiasis specialistas (psichologas) (0,5 etato)

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasALYTAUS APYLINKĖS TEISMO

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (PSICHOLOGO)


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:


3.1. kitos specialiosios veiklos sritys.


4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):


4.1. kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla;


4.2. teisė.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:


5.1. Psichologija - psichologinės pagalbos, konsultacijų ir išvadų teikimas teismo procesų ir ikiteisminio tyrimo metu.


6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:


6.1. Dalyvavimas teismo procesuose;


6.2. Teismo metodinių rekomendacijų dėl apklausų vykdymo rengimas.
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.


8. Teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu dalyvauja civilinio proceso metu (šeimos teisinių santykių bylose ar kt.) išklausant vaikų nuomones, atsižvelgiant į jų socialinę ar psichologinę brandą (įskaitant paruošimą apklausai)..


9. Teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu dalyvauja baudžiamojo proceso metu (ikiteisminiame tyrime ir teismo procese) padedant apklausti vaikus, atsižvelgiant į jų socialinę ar psichologinę brandą (įskaitant paruošimą apklausai)..


10. Teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu ikiteisminio tyrimo metu dalyvauja įvairiuose ikiteisminio tyrimo veiksmuose, susijusiuose su vaikais..


11. Teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu atlieka ikiteisminiame procese išklausomų, apklausiamų vaikų raidos (pažintinių, emocinių, elgesio ir kt.) ypatumų, turinčių reikšmės kiekvienam teisminio proceso veiksmui, vertinimą..


12. Teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu konsultuoja dėl vaiko poreikių, jo raidos ypatumų jų atstovus pagal įstatymą ar teisėtus atstovus, teisėjus bei kitus teisminio proceso dalyvius ir (ar) ikiteisminio tyrimo įstaigų subjektus..


13. Teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu konsultuoja dėl vaiko apklausos specifikos teisminių procesų metu ir apklausos atlikimo taktikos teisėjus ir (ar) ikiteisminio tyrimo įstaigų subjektus..


14. Teikia išvadas, nuomones, paaiškinimus raštu ir (ar) žodžiu teisėjo pavestais klausimais, neviršydamas specialisto kvalifikacijos ir (ar) kompetencijos..


15. Pagal kompetenciją rengia teismo veiklos dokumentus, metodines rekomendacijas dėl apklausų vykdymo, su jomis supažindina kitų institucijų atstovus, tarp jų ir dalyvaujančius teisminiame procese..


16. teismo pirmininko ar teismo kanclerio pavedimu konsultuoja teismo darbuotojus streso, konfliktų valdymo klausimais, pagal kompetenciją organizuoja vidinius mokymus..
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


17.2. studijų kryptis – psichologija (arba).
17.3. darbo patirties sritis – psichologinio darbo patirtis;

17.4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
18. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


18.1. komunikacija - 4 lygis;


18.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


18.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


18.4. organizuotumas - 3 lygis;


18.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.


19. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


19.1. konfliktų valdymas - 3 lygis.


20. Profesinė kompetencija:


20.1. teisės išmanymas - 3 lygis;


20.2. Psichologijos išmanymas - 3 lygis.
Susipažinau


________________________


(Parašas)


________________________


(Vardas ir pavardė)


________________________


(Data)

ALYTAUS APYLINKĖS TEISMO

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (PSICHOLOGO)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 7.4 (prieš mokesčius)

Miestas:

Alytus

Skelbimas galioja iki:

2023-01-30


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

S. Dariaus ir S. Girėno g. 17, LT-62503 Alytus