Dalintis
528
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (1)

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro direktoriaus

2019 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VĮ - 141KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO KULTŪRINEI VEIKLAI PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro (toliau tekste – Kultūros centras) direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai (toliau tekste – Direktoriaus pavaduotojas) yra įstaigos vadovo pavaduotojas.

2. Pareigybės lygis – A2.II SKYRIUS

PAREIGYBĖS PASKIRTIS3. Direktoriaus pavaduotojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir atliekantis kultūrinės veiklos darbo funkcijas.III SKYRIUS

SPECIALŪSREIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI4. Direktoriaus pavaduotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

4.1. turėti socialinių arba humanitarinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, atitinkančios kultūros renginių vadybos pobūdį, patirtį;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, nutarimus bei kitus teisės aktus reglamentuojančius kultūrinės veiklos nuostatas;

4.4. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

4.5. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (Microsoft Word, Microsoft Exsel, Internet);

4.6. gebėti kaupti, apdoroti ir sisteminti informaciją, būti pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti.IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO FUNKCIJOS5. Šias pareigas einantis Direktoriaus pavaduotojo vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia Kultūros centro metinius veiklos planus;

5.2. koordinuoja mėgėjų meno kolektyvų ( toliau – kolektyvų) meninių programų rengimą ir vykdymą;

5.3. kontroliuoja kolektyvų veiklos planų vykdymą;

5.4. koordinuoja vietinių ir tarptautinių kultūros programų ir projektų ruošimą, teikimą ir įgyvendinimą;

5.5. teikia metodinę pagalbą Kultūros centro ir jo padalinių kolektyvų vadovams;

5.6. organizuoja Kultūros centro ir padalinių kolektyvų koncertus, išvykas į kitas Respublikos bei užsienio vietoves;

5.7. palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos koncertuojančiais kolektyvais, plečia kultūrinį mainų bendradarbiavimą;

5.8. kviečia profesionalios ir pramoginės muzikos kolektyvus ir atlikėjus koncertuoti Kultūros centre bei dalyvauti Kultūros centro organizuojamuose renginiuose, šventėse;

5.9. vykdo koncertinių bei kitų patalpų tinkamo parengimo renginiams kontrolę, jų reklamos parengimo ir vykdymo strategiją;

5.10. skiria renginių vykdymo persolalą ir užtikrina renginių eigos kontrolę;

5.11. rengia Kultūros centro veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus ir teikia juos tvirtinti Kultūros centro direktoriui;

5.12. rengia sutartis: autorines, atlikėjo, negyvenamų patalpų nuomos, salės eksploatacijos koncertų ir kitų renginių vykdymams;

5.13. ruošia padalinių ir kolektyvų vadovų, kitų darbuotojų pareigybių aprašymų projektus, kuriuose nustato pareigybės tikslą, kvalifikacinius reikalavimus, vykdomas funkcijas, teises ir pareigas, atskaitomybę ir atsakomybę, ir teikia juos tvirtinti Kultūros centro direktoriui;

5.14. užtikrina Kultūros centro dokumentus rengimo ir tvarkos kontrolę;

5.15. rengia Kultūros centro bylų dokumentacijos planą ir sudaro bylas pagal nustatytus bylų dokumentų indeksus;

5.16. Kultūros centro direktoriaus atostogų, ligos, komandiruotės bei kitais nebuvimo darbe atvejais vykdo Kultūros centro direktoriui priskirtas funkcijas;

5.17. pagal pareigybei paskirtą kompetenciją vykdo einamosios finansų kontrolės funkcijas;

5.18. pagal poreikį vykdo bilietų platintojo ir kontrolieriaus funkcijas;

6. Pagal pareigybei paskirtą kompetenciją vykdo kitus Kultūros centro direktoriaus pavestus

vienkartinio pobūdžio pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DIREKTORIAUS PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis Direktoriaus pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Kultūros centro direktoriui.

Siūlomas atlyginimas:Pareiginės algos koeficientas: 6.0 (prieš mokesčius, bruto)
Skelbimas paskelbtas:2020.05.15
Skelbimas galioja iki:2020.06.01
Telefonas:-
Adresas:Kazlų Rūdos sav. Kazlų Rūdos m. S. Daukanto g. 19N

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras
Kandidatuoju į pareigas:

Direktoriaus pavaduotojas

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje