svg
8
svgĮsiminti

III Pensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta - Telšiuose) (karjeros valstybės tarnautojas)

svg
8

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasVALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS KLAIPĖDOS SKYRIAUS


III PENSINIŲ IŠMOKŲ SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Sprendimų įgyvendinimas.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Duomenų apie asmenų iki 1994 m. gruodžio 31 d. įgytą pensijų socialinio draudimo stažą ir turėtas draudžiamąsias pajamas kaupimas, pensinių išmokų skyrimas ir mokėjimas.
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.


6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.


7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.


8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.


9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


10. Kaupia duomenis apie asmenų iki 1994 m. gruodžio 31 d. įgytą pensijų socialinio draudimo stažą ir turėtas draudžiamąsias pajamas, nustatytais atvejais patvirtina į informacinę sistemą įrašytų sukauptų stažo ir pajamų duomenų teisingumą.


11. Paruošia dokumentus, reikalingus išmokėtų pensinių išmokų sumoms išieškojimui atgręžtinio reikalavimo teise.


12. Tvirtina dokumentų, pateikiamų duomenims apie iki 1994 m. gruodžio 31 d. įgytą pensijų socialinio draudimo stažą ir turėtas draudžiamąsias pajamas kaupti, pensinėms išmokoms skirti ir mokėti, kopijas.


13. Priima sprendimus dėl pensinių išmokų skyrimo termino pratęsimo, naujo dydžio pensijos skyrimo ir (ar) mokėjimo, išmokų pensinės išmokos gavėjus laidojusiems asmenims ir įpėdiniams skyrimo ir mokėjimo, taip pat sprendimus nesudėtingais pensinių išmokų mokėjimo klausimais, nustatytais atvejais – ir pensinių išmokų skyrimo klausimais.


14. Vertina dokumentus, į informacinę sistemą įrašo dokumentų duomenis, būtinus pensinei išmokai paskirti, rengia sprendimų projektus dėl pensinių išmokų skyrimo (atsisakymo skirti), permokų nustatymo bei sprendimų projektus sudėtingais pensinių išmokų mokėjimo klausimais.


15. Vykdo funkcijas, susijusias su pensinių išmokų mokėjimu.
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


16.2. studijų kryptis – teisė (arba);


16.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);


16.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);


16.5. studijų kryptis – finansai (arba);


arba:


16.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.7. darbo patirties sritis – socialinės apsaugos ir darbo srities patirtis;

16.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
17. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


17.1. komunikacija - 3 lygis;


17.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


17.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


17.4. organizuotumas - 3 lygis;


17.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.


18. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


18.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
Susipažinau


________________________


(Parašas)


________________________


(Vardas ir pavardė)


________________________


(Data)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS KLAIPĖDOS SKYRIAUS
III PENSINIŲ IŠMOKŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 7.5 (prieš mokesčius)


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2