svg
16
svgĮsiminti

Įmokų išieškojimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

svg
16

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasVALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VILNIAUS SKYRIAUS


ĮMOKŲ IŠIEŠKOJIMO SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:


3.1. priežiūra ir kontrolė.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:


4.1. Skolų administravimas.
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.


6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.


7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.


8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.


9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.


10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.


11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.


13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.


14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


15. Surašo administracinių tesės nusižengimų protokolus..


16. Nagrinėja prašymus dėl skolų sumokėjimo termino atidėjimo, rengia su tuo susijusius dokumentus ir vykdo jų apskaitą..
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


17.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);


17.3. studijų kryptis – teisė (arba);


17.4. studijų kryptis – finansai (arba);


17.5. studijų kryptis – apskaita (arba);


arba:


17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.7. darbo patirties sritis – įmokų, muitų ar mokesčių priskaičiavimo ar išieškojimo patirtis;

17.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
18. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


18.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


18.2. organizuotumas - 3 lygis;


18.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


18.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


18.5. komunikacija - 3 lygis.


19. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


19.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.
Susipažinau


________________________


(Parašas)


________________________


(Vardas ir pavardė)


________________________


(Data)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VILNIAUS SKYRIAUS
ĮMOKŲ IŠIEŠKOJIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 7.1 (prieš mokesčius)


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2