Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Viešojo valdymo agentūra
Viešojo valdymo agentūra

Ketvirtasis pirkimų organizavimo skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasGYNYBOS RESURSŲ AGENTŪROS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS


KETVIRTASIS PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIUS


VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Sprendimų įgyvendinimas.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Karinės paskirties priemonių, kitų prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumo užtikrinimas..
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.


6. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.


7. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.


8. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


9. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.


10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.


11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.


12. Vertina skyriaus kompetencijai priskirtų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ypatumus, nustato konkrečiam pirkimui taikytinus teisės aktus..


13. Organizuoja viešųjų pirkimų komisijų veiklą ir vykdo prekių, paslaugų bei darbų įsigijimo procedūras..
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


14.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);


14.3. studijų kryptis – teisė (arba);


14.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);


14.5. studijų kryptis – vadyba (arba);


arba:


14.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
14.7. darbo patirties sritis – viešųjų pirkimų srities patirtis;

14.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;


15. Atitikimas kitiems reikalavimams:


15.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
16. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


16.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


16.2. organizuotumas - 3 lygis;


16.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


16.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


16.5. komunikacija - 3 lygis.


17. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


17.1. informacijos valdymas - 3 lygis.


18. Profesinė kompetencija:


18.1. viešųjų pirkimų išmanymas - 3 lygis.

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪROS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS
KETVIRTASIS PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 11.0 (prieš mokesčius)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-05-31


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilnius, Šventaragio g. 2