Klaipėdos valdybos Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcija vyriausiasis specialistas (7,10 PA koeficientas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos Vilnius
Dalintis
228
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (2)

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos departamento

prie Aplinkos ministerijos

direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d.

įsakymu Nr. AD1-182KLAIPĖDOS VALDYBOS

KLAIPĖDOS MIESTO APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Klaipėdos valdybos Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.II. SKYRIUS

PASKIRTIS2. Vyriausiojo specialisto (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno – vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus, pareigybės aprašyme numatytas funkcijas vykdančiam Klaipėdoje) pareigybė reikalinga vykdyti valstybinę gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolę Klaipėdos miesto ir Neringos miesto savivaldybių teritorijose.III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiojoje srityje – valstybinė gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolė.

Reikalavimai:

IV. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės studijų krypčių grupės, arba biologijos, miškininkystės ar žemės ūkio mokslų studijų krypties, arba aplinkotyros, geografijos ar gamtos mokslų krypties, arba bendrosios inžinerijos krypties (aplinkos inžinerija) išsilavinimą;

4.2. turėti vienerių metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, administracinę teisę, raštvedybą bei teisės aktų rengimo taisykles;

4.4. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.6. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, naudoja, atkuria žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, kraštovaizdžio, augalijos, gyvūnijos bei kitus gamtos išteklius, vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus Klaipėdos miesto ir Neringos miesto savivaldybių teritorijose, siekiant užtikrinti Klaipėdos valdybai pavestų funkcijų vykdymą;

5.2. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi nustatytų teršalų išmetimo ir išleidimo į aplinką bei aplinkos kokybės reikalavimų normų;

5.3. kontroliuoja, ar teisingai vykdoma gamtos išteklių naudojimo apskaita, tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja mokestį už valstybinius gamtos išteklius, kontroliuoja, ar teisingai vykdoma teršalų išmetimo į aplinką apskaita, tikrina, ar teisingai apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą, kontroliuoja, ar gamintojai ir (ar) importuotojai tinkamai vykdo teisės aktuose jiems nustatytas pareigas;

5.4. kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai bei taršos leidimai, laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;

5.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir kt., rengia atsakymus;

5.6. nustato administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus, administracinius nurodymus bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams, apskaičiuoja aplinkai padarytą žalą, atstovauja inspekcijai teismuose;

5.7. konsultuoja ūkio subjektus gamtos išteklių naudojimą, aplinkos apsaugą reglamentuojančiais klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų;

5.8. atstovauja Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcijai kitose institucijose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka tam, kad būtų užtikrintas inspekcijos veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;

5.9. pagal atskirą Departamento direktoriaus įsakymą ar rezoliucinį pavedimą vykdo Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcijos viršininko darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kai viršininko pareigybė laisva;

5.10. vykdo kitus su Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Aplinkos apsaugos departamento strateginiai tikslai.VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Skelbimas paskelbtas:2019.09.16
Skelbimas galioja iki:2019.09.23
Telefonas:2196834
El. paštas:
Adresas:Valstybės tarnybos departamentas prie VRM; Šventaragio g. 2, Vilnius

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Kandidatuoju į pareigas:

Klaipėdos valdybos Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcija vyriausiasis specialistas (7,10 PA koeficientas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje