svg
14
svgĮsiminti

Klientų aptarnavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

svg
14

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasVALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VILNIAUS SKYRIAUS


KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:


3.1. administracinių paslaugų teikimas.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:


4.1. klientų aptarnavimas.
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
5. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.


6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.


7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.


8. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


9. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.


10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.


11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


12. Vykdo asmenų priėmimą ir aptarnavimą..
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
13. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


13.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


13.2. studijų kryptis – vadyba (arba);


13.3. studijų kryptis – komunikacija (arba);


13.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);


13.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);


arba:


13.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
13.7. darbo patirties sritis – klientų/asmenų aptarnavimo srityje;

13.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
14. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


14.1. komunikacija - 4 lygis;


14.2. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;


14.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


14.4. organizuotumas - 3 lygis;


14.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.


15. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


15.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis;


15.2. konfliktų valdymas - 3 lygis.
Susipažinau


________________________


(Parašas)


________________________


(Vardas ir pavardė)


________________________


(Data)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VILNIAUS SKYRIAUS
KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 7.1 (prieš mokesčius)


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2