Savivaldybės įmonė SUSISIEKIMO PASLAUGOS
Savivaldybės įmonė "SUSISIEKIMO PASLAUGOS"

Komunikacijos skyrius Komunikacijos specialistas (DU rėžis nuo 1760 Eur iki 2640 Eur. neišskaičius mokesčių)

13 Peržiūrų

Darbo pobūdis:


SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“
KOMUNIKACIJOSSKYRIAUS
KOMUNIKACIJOS SPECIALISTO(-ĖS) (KRV-KOM-1)
PAREIGINIAI nuostatai

Bendroji dalis

Pareigybės pavadinimas: komunikacijos specialistas (-ė).
Pareigybės kodas: KRV-KOM-1.
Tiesioginis vadovas: komunikacijos ir rinkodaros vadovas (-ė).
Pavaldiniai: nėra.
Ką pavaduoja: komunikacijos ir rinkodaros vadovą (-ę), komunikacijos specialistą (-ę).
Pagrindinis pareigybės tikslas (paskirtis): užtikrinti kokybišką ir efektyvią informacijos sklaidą visuose įmonės strateginiuose informavimo kanaluose, darbdavio įvaizdžio veiksmų įgyvendinimą ir vieningą vidinę komunikaciją.
Darbą reglamentuoja: Europos Sąjungos (toliau - ES), Lietuvos Respublikos, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus teisės aktai, reglamentuojantys Įmonės veiklos sritis, visuomenės informavimo, žiniasklaidos veiklą ir kt., Įmonės įstatai, skyriaus nuostatai, šie pareiginiai nuostatai, kiti Įmonės vidaus teisės aktai.

REIKALAVIMAI

8. Šias pareigas einantis darbuotojas (-a) turi atitikti šiuos reikalavimus:
8.1. aukštasis universitetinis komunikacijos, viešųjų ryšių, žurnalistikos krypties išsilavinimas;
8.2. ne mažesnė nei 1 (vienerių) metų darbo patirtis įmonės vidinės komunikacijos, viešųjų ryšių, žurnalistikos srityje;
8.3. viešųjų ryšių patirtis, projektų valdymo įgūdžiai;
8.4. puikūs komunikaciniai, organizavimo ir informacijos valdymo įgūdžiai;
8.5. strateginio planavimo ir kūrybiškumo įgūdžiai;
8.6. noras prisidėti prie Vilniaus darnaus judumo plano įgyvendinimo;
8.7. puikus valstybinės kalbos mokėjimas žodžiu ir raštu;
8.8. anglų kalbos žinios ne žemesniu nei B2 lygiu žodžiu ir raštu;
8.9. puikūs darbo kompiuteriu MS Office programomis įgūdžiai;
8.10. privalumai: darbo viešųjų ryšių ar kūrybinėje agentūroje patirtis; rinkodaros projektų valdymo patirtis; papildomos profesinės ar kūrybinės krypties (kūrybinių industrijų, socialinių tinklų valdymo, kūrybinio rašymo, renginių organizavimo, reklamos ir t.t.) patirtys; viešųjų pirkimų vykdymo patirtis.
3. pareigos IR FUNKCIJOS
9. Šias pareigas einantis darbuotojas:
9.1. ruošia išorinės komunikacijos turinį, vykdo sklaidą reikalingais strateginiais Įmonės informavimo kanalais;
9.2. rengia pranešimus žiniasklaidai, straipsniams;
9.3. kuria kokybiškus darnų judumą skatinančius turinio projektus žiniaskaildos priemonėse;
9.4. organizuoja Įmonės išorės renginius, koordinuoja partnerių įtraukimą ir renginių viešinimą;
9.5. ieško ambasadorių ir/ar partnerių, visuomenės atstovų darnaus judumo temų sklaidai, renginiams, koordinuoja jų įsitraukimą;
9.6. valdo žiniasklaidos užklausas (nuo užklausos gavimo iki informacijos rinkimo, apibendrinimo ir išsiuntimo);
9.7. bendradarbiauja su Vilniaus miesto savivaldybės komunikacijos skyriumi ir kitomis savivaldybės įmonėmis.
Be šiuose nuostatuose tiesiogiai išvardytų pareigų, darbuotojas vykdo ir kitas tiesioginio vadovo duotoms užduotims įgyvendinti reikalingas funkcijas, susijusias su jo atliekamomis pareigomis.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Darbo sutarties nutraukimo dieną darbuotojas (-ja) privalo perduoti Įmonei (jos įgaliotiems asmenims) visus darbuotojo (-jos) turimus užrašus, dokumentus, brėžinius, žinynus, bylas, kompiuterinius duomenis, laikmenas ar kitus dokumentus, jų kopijas ir kitą informaciją, nepriklausomai nuo to, ar juos sukūrė ar sukaupė darbuotojas (-ja), ar darbuotojui (-jai) juos pateikė Įmonė, baigti naudotis visais programinės įrangos produktais, priemonėmis, Įmonės konfidencialia informacija, perduoti darbus ir jo žinioje esančias materialines vertybes.
Nuostatai gali būti keičiami ir/ar papildomi Įmonės direktoriaus (-ės) įsakymu.
Su šiais nuostatais ir jų pakeitimais darbuotojai supažindinami pasirašytinai arba dokumentų valdymo sistemos priemonėmis Įmonėje nustatyta tvarka.

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-06-07


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 15

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .