Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Viešojo valdymo agentūra
Viešojo valdymo agentūra

Lietuvos ypatingojo archyvo direktorius (įstaigos vadovas)

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasLIETUVOS YPATINGOJO ARCHYVO

DIREKTORIAUS


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – I pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos vyriausiajam archyvarui.
II SKYRIUS

FUNKCIJOS
3. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.


4. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.


5. Jei įstaiga turi pavaldžių įstaigų, valdo tiesiogiai pavaldžių įstaigų funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.


6. Vadovauja įstaigai.


7. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.


8. Valdo įstaigos išteklius.


9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.


10. Atlieka Lietuvos ypatingojo archyvo nuostatų 13 punkte nustatytas funkcijas..
III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
11. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


11.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
11.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 3 metai.

12. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:


12.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų arba rusų;


12.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.


13. Atitikimas kitiems reikalavimams:


13.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
IV SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
14. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


14.1. vertės visuomenei kūrimas - 5 lygis;


14.2. organizuotumas - 5 lygis;


14.3. patikimumas ir atsakingumas - 5 lygis;


14.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;


14.5. komunikacija - 5 lygis.


15. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


15.1. strateginis požiūris - 5 lygis;


15.2. veiklos valdymas - 5 lygis;


15.3. lyderystė - 5 lygis.

LIETUVOS YPATINGOJO ARCHYVO

DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 18.0 (prieš mokesčius)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-09-21


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilnius, Šventaragio g. 2