Viešojo valdymo agentūra
Viešojo valdymo agentūra

Statybos ir urbanistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

16 Peržiūrų

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS


STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Sprendimų įgyvendinimas.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Užsakovo funkcijų vykdymas savivaldybės objektų (statinių) projektavimui, statybai, rekonstrukcijai ir remonto darbams..
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.


6. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.


7. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.


8. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


9. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.


10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.


11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


12. Vykdo statybos užsakovo funkcijas, kontroliuoja, kad efektyviai būtų naudojamos skirtos lėšos, siekiant, kad statiniai būtų statomi, rekonstruojami (remontuojami) pagal projektą, statybos rangos sutartis, įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, kitų teisės aktų reikalavimus; teikia pasiūlymus sudarant perspektyvinį ir metinį statybos priemonių planą dėl konkrečių objektų įtraukimo..


13. Rengia sąlygas, technines specifikacijas, technines užduotis ir sutarčių projektus savivaldybės objektų (statinių) projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų ir su jais susijusių paslaugų viešiesiems pirkimams; vertina projektuotojų parengtų statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų rajono Savivaldybės objektų projektų sprendinius ir teikia išvadas..


14. Tikrina ir derina rangovų teikiamas statybos darbų sąmatas; rengia rajono Savivaldybės objektų (statinių) remonto darbų sąmatas..


15. Vykdo baigtų statyti, rekonstruoti ar remontuoti rajono Savivaldybės objektų statybos užbaigimo procedūras; rengia dokumentus rangovams dėl defektų pašalinimo, kontroliuoja defektų šalinimo eigą..


16. Dalyvauja komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose statybos, rekonstravimo, remonto, statinių techninės būklės įvertinimo ir kitais klausimais, susijusiais su statybos procesu ir teikia pasiūlymus; kontroliuoja Skyriaus inicijuotas, su rajono Savivaldybės objektų statyba, rekonstravimu ir remontu susijusias sutartis; rengia metų veiklos planus bei pusmečio ir metų veiklos ataskaitas..
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


17.2. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);


arba:


17.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.4. darbo patirties sritis – statybos inžinerijos patirtis;

17.5. darbo patirtis srityje – 1 metai;
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
18. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


18.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


18.2. organizuotumas - 3 lygis;


18.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


18.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


18.5. komunikacija - 3 lygis.


19. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


19.1. informacijos valdymas - 3 lygis;


19.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.


20. Profesinė kompetencija:


20.1. viešųjų pirkimų išmanymas - 3 lygis.

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 11.0 (prieš mokesčius)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-10-02


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilnius, Šventaragio g. 2

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .