Viešojo valdymo agentūra
Viešojo valdymo agentūra

Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

14 Peržiūrų

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasPAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS


STRATEGINĖS PLĖTROS IR STATYBOS SKYRIAUS


STATYBOS IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ POSKYRIO


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Sprendimų įgyvendinimas.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Statybos proceso valdymas.
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.


6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.


7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.


8. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.


9. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.


10. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


11. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.


12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.


13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


14. Rengia planuojamų statyti objektų priešprojektinius dokumentus, technines užduotis (technines specifikacijas) ir kitus dokumentus savivaldybės administracijos vykdomiems viešųjų pirkimų konkursams..


15. Sudaro sąmatas savivaldybės administracijos numatomų remontuoti statinių remonto darbams, vykdo savivaldybės administracijos statomų, rekonstruojamų, remontuojamų statinių techninę priežiūrą (pagal turimą kvalifikaciją)..


16. Organizuoja savivaldybės administracijos statomų, rekonstruojamų, remontuojamų statinių statybos procedūras, statinių statybos užbaigimo procedūras..


17. Organizuoja techninių projektų ekspertizės atlikimą, kontroliuoja paslaugų teikimo eigą, terminus, kokybę..


18. Priima, tikrina parengtus techninius projektus, tvarko jų archyvą..


19. Pavaduoja poskyrio vedėją, kitus poskyrio vyriausiuosius specialistus jų nesant (laikino nedarbingumo, atostogų, komandiruočių ir kt. metu)..
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


20.2. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);


20.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);


20.4. studijų kryptis – architektūra (arba);


arba:


20.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.6. darbo patirties sritis – statybų organizavimo ar priežiūros patirtis;

20.7. darbo patirtis srityje – 1 metai;
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


21.1. komunikacija - 3 lygis;


21.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


21.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


21.4. organizuotumas - 3 lygis;


21.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.


22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


22.1. informacijos valdymas - 3 lygis.


23. Profesinė kompetencija:


23.1. dokumentų valdymas - 3 lygis;


23.2. veiklos planavimas - 3 lygis.

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STRATEGINĖS PLĖTROS IR STATYBOS SKYRIAUS
STATYBOS IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 9.0 (prieš mokesčius)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-12-04


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilnius, Šventaragio g. 2

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .