Teisės skyriaus juriskonsultas (mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių nuo 1 676 EUR (darbo užmokestis priklauso nuo turimos darbo patirties, žinių ir kompetencijų).

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Klaipėda
Dalintis
639
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (1)

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų

uosto direkcijos generalinio direktoriaus

2018 m. lapkričio 30 d.

įsakymu Nr.V-277TEISĖS SKYRIAUS JURISKONSULTO PAREIGINIAI NUOSTATAII. BENDROSIOS NUOSTATOS1. Teisės skyriaus juriskonsultas turi sugebėti organizuoti savo darbą, paskirstyti ir vykdyti užduotis, spręsti įvairias VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (toliau – Uosto direkcija) teisinio pobūdžio problemas, tiksliai orientuotis situacijoje, išklausyti kito asmens nuomonę, kūrybiškai ir savarankiškai spręsti įvairius veiklos klausimus.

2. Teisės skyriaus juriskonsultas turi būti imlus naujovėms, diplomatiškas, savikritiškas, organizuotas, kūrybiškas, kruopštus, atidus, etiškas ir korektiškas, nepriekaištingai bendraujantis su Uosto direkcijos darbuotojais, interesantais bei trečiaisiais asmenimis.

3. Teisės skyriaus juriskonsultas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos bei Uosto direkcijos vidiniais teisės aktais.

4. Teisės skyriaus juriskonsultą skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Uosto direkcijos generalinis direktorius.

5. Teisės skyriaus juriskonsultas yra tiesiogiai pavaldus Teisės skyriaus viršininkui. Teisės skyriaus juriskonsultas pavaduoja Teisės skyriaus viršininką ir kitus juriskonsultus jų nesant darbe. Teisės skyriaus juriskonsulto nesant darbe, jį pavaduoja kitas juriskonsultas.II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI6. Turėti ne žemesnį kaip teisės bakalauro universitetinį kvalifikacinį laipsnį, turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį.

7. Gerai žinoti ir sugebėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius civilinę, administracinę bei darbo teisę, sugebėti taikyti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką.

8. Mokėti bendrauti, skaityti literatūrą bei dirbti su dokumentais anglų kalba.

9. Mokėti dirbti kompiuteriu ir kompiuterinėmis programomis (Microsoft Word, Microsoft Excel).

10. Išmanyti darbo organizavimą ir vadybą, sugebėti analitiškai mąstyti, sisteminti informaciją, priimti teisėtus ir teisingus sprendimus.

11. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.III. JURISKONSULTO PAREIGOS12. Rengti teisės aktų projektus, teikti išvadas bei pastabas dėl Uosto direkcijos leidžiamų teisinio pobūdžio dokumentų.

13. Generalinio direktoriaus, Teisės departamento direktoriaus ar Teisės skyriaus viršininko pavedimu atstovauti Uosto direkcijai teismuose sprendžiant teisinio pobūdžio klausimus.

14. Kaupti ir sisteminti teisės aktus bei teisinę informaciją, susijusią su Uosto direkcijos veikla.

15. Uosto direkcijos darbuotojams teikti informaciją apie teisės aktus, susijusius su Uosto direkcijos veikla.

16. Konsultuoti Uosto direkcijos darbuotojus teisės klausimais, susijusiais su tarnybinių užduočių vykdymu.

17. Tvarkyti Teisės skyriaus vedamas dokumentų bylas.

18. Ruošti Teisės skyriaus vedamų bylų ataskaitas, suvestines ir kitus apibendrinančius dokumentus.

19. Pagal savo kompetenciją analizuoti interesantų prašymus bei ruošti atsakymų projektus.

20. Vizuoti generaliniam direktoriui teikiamus pasirašyti įsakymus ir kitus teisinio pobūdžio dokumentus, tikrinti, ar jie yra teisėti bei pagrįsti.

21. Informuoti struktūrinių padalinių vadovus ir kitus darbuotojus apie teisėtumo pažeidimus.

22. Nuolat teikti pasiūlymus Teisės skyriaus viršininkui dėl teisinių dokumentų pataisų, naudingų ir būtinų uosto veiklai.

23. Uosto direkcijos nustatyta tvarka derinti visus rengiamus dokumentus su Teisės skyriaus viršininku.

24. Derinant sutartis, įsakymus bei kitus dokumentus, užtikrinti jų ir teisės aktų reikalavimų bei generalinio direktoriaus, Teisės skyriaus viršininko nurodymų atitikimą.

25. Įsipareigoja saugoti Uosto direkcijos komercines paslaptis, laikytis konfidencialumo ir neteikti žinių apie įmonę bei pasirašyti Uosto direkcijos generalinio direktoriaus įsakymu nustatytas sutartis dėl Uosto direkcijos komercinių paslapčių saugojimo.

26. Dalyvauti įsakymais sudarytų darbo grupių, komisijų darbe, tiesiogiai atsakyti už jose pavestų pareigų vykdymą.

27. Laikytis Uosto direkcijos generalinio direktoriaus patvirtintų įmonės kokybės vadybos reikalavimų.

28. Vykdyti Uosto direkcijos generalinio direktoriaus, Teisės departamento direktoriaus, Teisės skyriaus viršininko nurodymus bei pavedimus, laikytis Uosto direkcijos darbo reglamento, kitų Uosto direkcijos vidaus teisės aktų reikalavimų.

29. Privalo visais atvejais nusišalinti nuo visų interesų konfliktą sukeliančių sprendimo procedūrų.

Reikalavimai:

IV. JURISKONSULTO TEISĖS30. Pasitelkti Uosto direkcijos skyrių specialistus, susitarus su jų vadovais, jam pavestų dokumentų arba sutarčių projektams ruošti ar svarstyti.

31. Gauti iš Uosto direkcijos darbuotojų visą galimą informaciją, susijusią su tarnybinių užduočių vykdymu.

32. Kontroliuoti, kaip įmonės darbuotojai laikosi Uosto direkcijos darbuotojų elgesio taisyklių bei Uosto direkcijos darbo reglamento reikalavimų.

33. Kelti savo kvalifikaciją seminaruose bei kursuose, mokytis.

34. Pranešti apie savo darbą, sutartinius santykius su kitais juridiniais asmenimis, juridinį asmenį, kurio dalyvis jis yra, individualią veiklą, kurios dalyvis jis yra, narystę ir pareigas įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, ir nusišalinti nuo visų interesų konfliktą sukeliančių sprendimo procedūrų (sprendimo rengimo, svarstymo, priėmimo stadijų ir kt.).V. JURISKONSULTO ATSAKOMYBĖJuriskonsultas atsako už:

35. Vizuojamų sutarčių, įsakymų ir kitų teisinio pobūdžio dokumentų teisėtumą.

36. Teisingą įmonės darbuotojų konsultavimą.

37. Tinkamą atstovavimą įmonei teismuose.

38. Paruoštų dokumentų turinį.

39. Sutarčių teisinį, mokestinį ir įmonės interesų tinkamą vykdymą.

40. Privalomų terminų laikymąsi, sprendžiant įvairius teisinius klausimus.

41. Etišką profesinių pareigų atlikimą.

42. Komercinių bei technologinių paslapčių saugojimą.

43. Kokybišką pavedimų įvykdymą laiku.

44. Uosto direkcijos darbuotojų elgesio taisyklių, kolektyvinės sutarties, saugos darbe reikalavimų bei šių pareiginių nuostatų laikymąsi.

______________________Susipažinau ir sutinku

_______________________

(pareigos)

_______________________

(parašas)

_______________________

(vardas, pavardė)

_______________________

(data)

Skelbimas paskelbtas:2020.05.15
Skelbimas galioja iki:2020.06.01
Telefonas:-
Adresas:Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. J. Janonio g. 24

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Kandidatuoju į pareigas:

Teisės skyriaus juriskonsultas (mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių nuo 1 676 EUR (darbo užmokestis priklauso nuo turimos darbo patirties, žinių ir kompetencijų).

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje