Užimtumo specialistas, darbo užmokestis 1000,00 Eur neatskaičius mokesčių

Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI Klaipėda
Dalintis
930
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (1)

Darbo pobūdis:Užimtumo specialisto pareigybės aprašymas:

1. Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

1.1. Turėti aukštąjį universitetinį, studijų sritis ir studijų kryptis nenustatoma, išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį, studijų sritis ir studijų kryptis nenustatoma, išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2. Mokėti dirbti kompiuterine technika pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos programą;

1.3. Būti susipažinusiam su asmens apsaugos, darbo, priešgaisrinės ir civilinės saugos bei korupcijos prevencijos pagrindiniais reikalavimais;

1.4. Išmanyti užimtumo, laisvalaikio ar terapines (ar susijusių su tuo) veiklos sritis;

1.5. Mokėti groti muzikos instrumentu arba turėti rankdarbių gamybos įgūdžių arba terapinių užsiėmimų įgūdžių;

1.6. Mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis privalo atitikti trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos reikalavimus;

1.7. Gebėti vykdyti Globos namų užimtumo specialisto pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

2. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

2.1. Vykdo ir įgyvendina, savo kompetencijos ribose, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintų senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normų, taikomų socialinės globos namams ir grupinio gyvenimo namas, nuostatas;

2.2. Vykdo ir įgyvendina, nurodytos kompetencijos ribose, Globos namų direktoriaus įsakymų patvirtintos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo kokybės politikos turinyje nurodytų taisyklių ir tvarkos aprašų nuostatas;

2.3. Vykdo ir įgyvendina, nurodytos kompetencijos ribose, Globos namų direktoriaus įsakymų patvirtintos apskaitos politikos turinyje nurodytų taisyklių ir tvarkos aprašų nuostatas;

2.4. Savarankiškai planuoja, organizuoja ir vykdo gyventojų laisvalaikio, įskaitant įvairias šventes, užimtumo ir/arba terapines veiklas bei jose dalyvauja;

2.5. Rengia ir derina vykdomų švenčių ar Globos namų renginių programų projektus;

2.6. Organizuoja ir vykdo globos namų vidaus ir išorės aplinkos puošybą;

2.7. Vykdo laisvalaikio, užimtumo ar terapinių (ar susijusių su tuo) veiklų analizę ir teikia pasiūlymus dėl nurodytų veiklų apimties, trukmės ir kokybės bei rengiant, savo kompetencijos ribose, Globos namų vidaus tvarkomuosius organizacinius dokumentus;

2.8. Vykdo gyventojų stebėjimą ir atlieka gyventojų užimtumo galimybių analizavimą ir vertinimą, rengia planus, ataskaitas, bendrauja, bendradarbiauja ir teikia konsultacijas;

2.9. Ruošia ir teikia visą vaizdinę bei rašytinę informaciją viešinimui. Administruoja globos namų internetinę svetainę ir socialinius tinklus;

2.10. Laikosi Globos namų vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų, racionaliai naudoja turimus materialinius išteklius;

2.11. Globos namų direktoriaus pavedimu dalyvauja globos namų vykdomų projektų veiklose, sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;

2.12. Vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, kitus globos namų direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams rašytinius ir žodinius nurodymus ir pavedimus, susijusius su funkcijomis;

2.13. Užimtumo specialistas atsakingas už savo veiklą ir jos rezultatus, higienos, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir civilinės saugos, darbo tvarkos reikalavimų tinkamą vykdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą, dėl jo kaltės padarytą žalą, tinkamą paskirtų funkcijų vykdymą;

2.14. Užimtumo specialistas už pavestų funkcijų ir pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, vidaus tvarkų ir taisyklių nesilaikymą taip pat už pareiginių įgaliojimų viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

2.15. Užtikrina Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto globos namų gyventojų privatumą, vadovaujantis Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto globos namų gyventojų privatumo užtikrinimo tvarkos aprašu.

Skelbimas paskelbtas:2020.05.15
Skelbimas galioja iki:2020.06.01
Telefonas:-
Adresas:Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Žalgirio g. 3A

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI
Kandidatuoju į pareigas:

Užimtumo specialistas, darbo užmokestis 1000,00 Eur neatskaičius mokesčių

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje