Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Viešojo valdymo agentūra
Viešojo valdymo agentūra

Valstybei perduotino turto skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasVALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS


VALSTYBEI PERDUOTINO TURTO SKYRIUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:


3.1. sprendimų įgyvendinimas.


4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):


4.1. stebėsena ir analizė;


4.2. priežiūra ir kontrolė.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:


5.1. Sprendimų, susijusių su valstybei perduotino turto administravimu, priėmimas.


6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:


6.1. Ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimas;


6.2. Priežiūros ir kontrolės veiksmų atlikimas.
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
7. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.


8. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.


9. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.


10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.


11. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.


12. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.


13. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.


14. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.


15. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.


16. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.


17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


18. Administruoja valstybės paveldimo turto procedūrą ir valstybės vardu priima valstybei paveldėjimo teise perėjusį palikėjo turtą..


19. Vertina kreditorių pareikštus finansinius reikalavimus, jų teisėtumą ir pagrįstumą, rengia išvadas dėl kreditorinių reikalavimų tenkinimo arba priima sprendimus dėl žalos atlyginimo..


20. Administruoja valstybei perduotiną turtą, priima su turto administravimu susijusius sprendimus..
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


21.2. studijų kryptis – vadyba (arba);


21.3. studijų kryptis – teisė (arba);


21.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);


21.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);


arba:


21.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.7. darbo patirties sritis – finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse;

21.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;


22. Transporto priemonių pažymėjimai:


22.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


23.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


23.2. organizuotumas - 3 lygis;


23.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


23.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


23.5. komunikacija - 3 lygis.


24. Profesinė kompetencija:


24.1. veiklos planavimas - 3 lygis.

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VALSTYBEI PERDUOTINO TURTO SKYRIUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 8.0 (prieš mokesčius)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-09-19


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilnius, Šventaragio g. 2