Viešojo valdymo agentūra
Viešojo valdymo agentūra

Veiklos analizės ir kontrolės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

15 Peržiūrų

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasLIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS


VEIKLOS ANALIZĖS IR KONTROLĖS SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Sprendimų įgyvendinimas.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Sprendimų įgyvendinimas veiklos analizės ir kontrolės srityje.
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.


6. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.


7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.


8. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.


9. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.


10. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


11. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.


12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.


13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


14. Vykdo Lietuvos kalėjimų tarnybos ir jos skyrių stebėseną ir poveikio vertinimą, Lietuvos kalėjimų tarnybos veiklos procesų analizę, analizuoja procesus, darančius įtaką bausmių vykdymo sistemai, organizuoja pažangiausių veiklos valdymo modelių diegimą.


15. Rengia audito rekomendacijų įgyvendinimo planus, atlieka jų įgyvendinimo stebėseną, teikia informaciją Teisingumo ministerijai apie audito rekomendacijų įgyvendinimo planų vykdymą.


16. Vykdo centralizuotą asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą bei atsakymų projektų į juos rengimą teisės aktų nustatyta tvarka.


17. Atlieka išorės audito institucijų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną, Bendradarbiauja su išorės audito institucijomis, joms atliekant auditą Lietuvos kalėjimų tarnyboje.


18. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos kalėjimų tarnybos strateginį, metinį veiklos planus, tarpinstitucines programas ir įgyvendina jų nuostatas.


19. Identifikuoja veiklos neatitikimus nustatytiems reikalavimams, rengia veiklos tobulinimo rekomendacijas, kontroliuoja korekcinių bei prevencinių veiksmų įgyvendinimą ir vykdo pažangos stebėseną.
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


20.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);


20.3. studijų kryptis – teisė (arba);


20.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);


arba:


20.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.6. darbo patirties sritis – kontrolės srities patirtis ;

20.7. darbo patirtis srityje – 1 metai;


arba:


20.8. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.9. darbo patirties sritis – veiklos rezultatų stebėsenos patirtis;

20.10. darbo patirtis srityje – 1 metai;


arba:


20.11. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.12. darbo patirties sritis – darbo vidaus tarnybos sistemoje ir (ar) bausmių vykdymo sistemoje patirtis;

20.13. darbo patirtis srityje – 1 metai;


21. Atitikimas kitiems reikalavimams:


21.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


22.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


22.2. organizuotumas - 3 lygis;


22.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


22.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


22.5. komunikacija - 3 lygis.


23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


23.1. informacijos valdymas - 3 lygis.


24. Profesinė kompetencija:


24.1. teisės išmanymas - 3 lygis.

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS
VEIKLOS ANALIZĖS IR KONTROLĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 9.5 (prieš mokesčius)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-03-30


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilnius, Šventaragio g. 2

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .