Dalintis
363
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (1)

Darbo pobūdis:I. PAREIGYBĖ1. Vyriausiasis buhalteris yra Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (toliau –Biblioteka) administracijos specialistas.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Vyriausiasis buhalteris tiesiogiai pavaldus Bibliotekos direktoriui.II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir darbo patirtį su pareigybės funkcijomis susijusioje srityje;

4.2. būti susipažinęs su Darbo kodeksu, su pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą;

4.3. mokėti dirbti su programa „Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema“ (FVAIS), „Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistema“ (VBAMS), Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS), darbo užmokesčio ir personalo apskaitos programa „Rivilė“, elektronine draudėjų aptarnavimo sistema (EDAS-Sodra), elektronine deklaravimo sistema (EDS-VMI), interneto banku verslui (SEDBANK), elektronine statistine informacine sistema (e.Statistika), dokumentų valdymo sistema @Avilys, mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;

4.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos standartus, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą ir buhalterinę apskaitą;

4.5. gebėti savarankiškai valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus ir kitus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius raštus;

4.6. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir bent vieną užsienio kalbą;

4.7. būti susipažinęs su Bibliotekos vidaus tvarkos taisyklėmis, darbų saugos ir sveikatos instrukcijomis ir jų laikytis.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

5.1. planuoti įstaigos biudžetą, užtikrinti tinkamą jo vykdymą;

5.2. sudaryti ir tikslinti biudžeto išlaidų sąmatas;

5.3. sudaryti ir tikslinti biudžeto mokėjimų prognozes;

5.4. sudaryti ir teikti mokėjimo paraiškas Valstybės iždui;

5.5. sudaryti ir pasirašyti finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;

5.6. teikti įstaigos vadovui siūlymus dėl apskaitos politikos, apskaitos registrų parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas, buhalterinės apskaitos reikalavimus ir kontroliuojančio subjekto nustatytos apskaitos politikos nuostatas;

5.7. atlikti išankstinę finansinę kontrolę;

5.8. tvarkyti Bibliotekos vykdomų projektų finansinius dokumentus ir buhalterinę apskaitą;

5.9. užtikrinti buhalterinių įrašų tikslumą, atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui, tinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymo kontrolę, atsiskaitymų kontrolę, ES ir kitokios finansinės paramos lėšų įtraukimą į apskaitos sistemą pagal įstaigos apskaitos politikos reikalavimus, finansinių ataskaitų rinkinių informacijos pateikimą laiku sistemai VSAKIS;

5.10. užtikrinti, kad būtų teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, mokamas tarnybinis darbo užmokestis ir kitos su juo susijusios išmokos, teisingai naudojami kitoms išlaidoms skirti biudžeto asignavimai, teisingai apskaityti įstaigos turtą ir įsipareigojimus;

5.11. tinkamai saugoti buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įforminti bylas ir nustatyta tvarka perduoti jas į archyvą;

5.12. atlikti kitus su tiesioginių pareigų vykdymu susijusius darbus Bibliotekos direktoriaus pavedimu.

Dokumentų pateikimo būdas el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Skelbimas paskelbtas:2019.09.02
Skelbimas galioja iki:2019.09.18
Telefonas:8 41 523 750
El. paštas:
Adresas:Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Aušros al. 62

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
Kandidatuoju į pareigas:

Vyriausiasis buhalteris

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje