svg
26
svgĮsiminti

Energetikos duomenų analitiko (-ės)

svg
26

Darbo pobūdis:

 • rinkti ir sisteminti energetikos sektoriaus duomenis ir jų pagrindu atlikti energetikos sektoriaus analizę ir modeliavimą;
 • vertinti energetikos vystymosi scenarijaus techninį, ekonominį, ir energetinį potencialą;
 • vykdyti tiriamuosius darbus, rengti ataskaitas ir informacinius pranešimus apie energetikos sektorių;
 • rengti pranešimus apie strateginių energetikos sektoriaus tikslų siekimą, įgyvendinamų politikos priemonių rezultatus;
 • vykdyti Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano priemonių įgyvendinimo stebėseną, vertinti, modeliuoti ir prognozuoti priemonių įgyvendinimo poveikį, rengti priemonių įgyvendinimo pažangos ataskaitas;
 • vykdyti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano, taip pat kitų su energijos vartojimo efektyvumu ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu susijusių programų stebėseną ir vertinimą;
 • atstovauti Agentūrą kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, Europos Sąjungos institucijų darbo posėdžiuose.

Reikalavimai:

 • darbo kompiuteriu įgūdžiai
 • raštvedybos žinios
 • aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam prilygstantis išsilavinimas; - ne mažesnė nei 1 metų patirtis energetikos ar kitų techninių disciplinų analitikos, projektavimo ar modeliavimo srityse; - anglų kalbos žinios ne mažesniu nei B2 lygiu; - Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių energetiką išmanymas; - susipažinimas su nacionaline energetikos sistema, domėjimasis energetikos sektoriaus plėtra ir naujienomis; - geri darbo kompiuteriu įgūdžiai; - gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; - orientacija į rezultatą, iniciatyvumas, atsakingumas; - savarankiškumas, atidumas detalėms, analitinis mąstymas, kruopštumas, organizuotumas.
 • Darbo patirtis nuo 1 metų