Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Administravimo, Dizaino, architektūros srityse.
Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas (vyriausiasis architektas) (karjeros valstybės tarnautojas)

2.321 €
Neatskaičius mokesčių
1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

 • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
 • Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
 • Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
 • Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 • Nustato ir išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus.
 • Išduoda ir tvirtina teritorijų planavimo dokumentams rengti išduodamas planavimo sąlygas ir sąlygų sąvadus.
 • Koordinuoja savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimą ir dalyvauja jo procese. Dalyvauja rengiant rajono teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus. Teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbo žemėtvarkos srityje.
 • Derina mažosios architektūros elementų, teritorijų sutvarkymo, reklamos, kraštovaizdžio tvarkymo, tvarkybos projektus.
 • Dalyvauja kraštovaizdžio politikos formavimo, apsaugos, tvarkymo, naudojimo ir planavimo procese.
 • Dirba su informacinėmis sistemomis Infostatyba, TPDRIS, TPDR, ŽPDRIS,KPEPIS.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka priima dokumentus bei išduoda leidimus statinio statybai. Dalyvauja baigto statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijų darbe. Tvarko duomenis statybos leidimų informacinėje sistemoje Infostatyba. Kaupia statybą leidžiančių dokumentų išdavimo archyvą. Atlieka viešinimo procedūras informacinėje sistemoje Infostatyba.
 • Atlieka Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, kurias turi teisę vykdyti savivaldybių vyriausieji architektai.

Reikalavimai:

 • Išsilavinimas – turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 • Atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo (2017 m. birželio 8 d. Nr. XIII-425) 10 straipsnio reikalavimus.
 • Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Įmonė siūlo:

 • Pareiginės algos koeficientas: 1,30 (2321,02 Eur neatskaičius mokesčių).
 • Dokumentai priimami iki 2024-05-27 (imtinai).
 • Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://pm.vataras.lt/ . Skelbimo Nr.: 59272.
 • Skelbimą galima rasti adresu: https://portalas.vtd.lt/lt/architekturos-ir-teritoriju-planavimo-skyriaus-vedejo-pavaduotojas-vyriausiasis-architektas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;57004.html
 • Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
 • Telefonas: +370 340 60346; +370 618 71349
 • El. paštas: [email protected]
Miestas:

Ukmergė

Nuotolinis darbas:

Ne

Trukmė:

Pilnas etatas

Skelbimas galioja iki:

2024-06-13


Kontaktai

Kontaktinis asmuo:

Kristina Bagdonavičienė

El. paštas:

 su nuoroda "Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas (vyriausiasis architektas) (karjeros valstybės tarnautojas)"

Jums taip pat gali būti įdomu