Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo skelbimai

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos


Veiklos sritis:

-

Adresas:

-


Informatikos ir ryšių departamentas prie LR VRM užtikrina elektroninės valdžios įgyvendinimą ir plėtrą vidaus reikalų srityje, vieningą Vidaus reikalų informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos, kitų informacinių sistemų, kurių tvarkytojas yra departamentas, taip pat valstybės ir žinybinių registrų, kurių tvarkymo įstaiga yra departamentas (toliau – vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniai registrai, informacinės sistemos), duomenų bazių, kurias tvarkyti pavesta departamentui (toliau – duomenų bazės), kūrimą, tvarkymą, plėtrą, technologinį suderinamumą ir saugą. Taip pat užtikrina vieningą Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo kūrimą, tvarkymą, plėtrą ir saugą bei jo komponentų – Vidaus reikalų kompiuterių tinklo, Vidaus reikalų telefono ryšio tinklo, Vidaus reikalų radijo ryšio tinklo, Vidaus reikalų kamieninio duomenų perdavimo tinklo, vietinių tinklų – technologinį suderinamumą bei atliekant valstybės informacinių technologijų paslaugų teikėjo funkcijas, užtikrina informacinių technologijų paslaugų teikimą Vidaus reikalų ministerijai ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigoms, išskyrus Vyriausybės įstaigas.

Sekti įmonės skelbimus

Šiuo metu cv.lt portale įmonė tokios informacijos neteikia.

Šiuo metu cv.lt portale įmonė tokios informacijos neteikia.