Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Teisės srityje.
Oro navigacija, AB
Oro navigacija, AB

Teisės, rizikų ir atitikties valdymo skyriaus vadovas (-ė)

5.000 - 6.500 €
Neatskaičius mokesčių
9 Peržiūros

Darbo pobūdis:

 • Bendrovės teisės funkcijos ir kokybiškų bei efektyvių teisinių paslaugų teikimo strategijos, politikų kūrimas ir jų įgyvendinimo užtikrinimas
 • Skyriaus darbo planavimas, organizavimas, rūpinimasis darbuotojų motyvacija, įsitraukimu, mokymais ir kvalifikacijos tobulinimu
 • Projektų dėl skyriaus veiklos procesų, procedūrų, tvarkos aprašų ir pan., teikimas
 • Bendrovės dokumentų ir dokumentų projektų rengimas bei derinimas (įskaitant Bendrovės įstatus, Bendrovės vidaus teisės aktus, Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymus, potvarkių projektus)
 • Bendrovės struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų projektų vertinimas, pastabų ir pasiūlymų dėl jų atitikties Lietuvos Respublikos ir Bendrovės teisės aktams, valstybinės kalbos reikalavimams, teikimas
 • Dalyvavimas rengiant (prireikus – rengimas), derinant, teikiant pastabas Bendrovės inicijuojamiems arba Bendrovės siūlomiems sudaryti vietinės ir tarptautinės reikšmės sutarčių ir susitarimų projektams
 • Atstovavimas Bendrovės interesams teismuose, teisėsaugos, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, kitose įstaigose ir organizacijose
 • Advokatų ar kitų konsultantų (jei jie samdomi teisinei pagalbai ar atitinkamoms konsultacijoms suteikti) atliekamų veiksmų koordinavimas, užtikrinant Bendrovės interesų atstovavimą.
 • Bendrovės ir padalinių vadovų bei darbuotojų konsultavimas teisiniais klausimais, susijusiais su jų darbo pareigų vykdymu.
 • Bendrovės valdymo organų narių konsultavimas įmonių teisės ir kitais sudėtingais teisės taikymo klausimais vidaus teisės aktų, reglamentuojančių valdymo organų veiklą, projektus, rengimas ir šių teisės aktų pakeitimų siūlymų teikimas.
 • Bendrovėje vykdomos atitikties tarptautiniams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams stebėsenos užtikrinimas Bendrovės atitikties valdymą reglamentuojančiuose vidaus teisės aktuose nustatytoje apimtyje
 • Bendrovėje vykdomo Bendrovės veiklos rizikų valdymo Bendrovės rizikų valdymą reglamentuojančiuose vidaus teisės aktuose nustatytoje apimtyje užtikrinimas

Reikalavimai:

 • Socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintas išsilavinimas
 • Ne mažesnė nei 3 (trejų) metų teisinio darbo patirtis (patirtis korporatyvinės teisės, darbo teisės srityse, įskaitant ir valstybės įmonių teisinius klausimus, viešųjų pirkimų klausimus) per paskutinius penkerius metus
 • Ne mažesnė nei 1 (vienerių) metų vadovaujamo darbo patirtis
 • LR darbo kodekso bei kitų LR teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius išmanymas
 • Gebėjimas rengti ir vertinti teisės aktų projektus
 • Veiklos planavimo ir valdymo įgūdžiai
 • Strateginis mąstymas ir orientacija į rezultatą
 • Gebėjimas aiškiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu
 • Gebėjimas valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas
 • Puikios lietuvių ir anglų kalbų žinios (anglų k. ne žemesnio C1 lygio)
 • Nepriekaištinga reputacija. Atitikti LR valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme įvardytas sąlygas, leidžiančias įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“

Privalumai:

 • Patirtis aviacijos sektoriuje
 • Patirtis viešajame sektoriuje
 • „Oro navigacijos“ paslaugų teikimą reglamentuojančių nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų išmanymas

Įmonė siūlo:

 • Didesnį kasmetinių atostogų skaičių bei papildomos apmokamos atostogų dienas
 • Papildomus sveikatos, investicinio gyvybės bei nelaimingų atsitikimų draudimus
 • Hibridinį darbo modelį
 • Nemokamą parkavimą ir elektromobilių įkrovimo stotelę
Miestas:

Vilnius

Nuotolinis darbas:

Ne

Trukmė:

Pilnas etatas

Skelbimas galioja iki:

2024-04-18


Kontaktai

Kontaktinis asmuo:

Eglė Vitkelytė

El. paštas:

 su nuoroda "Teisės, rizikų ir atitikties valdymo skyriaus vadovas (-ė)"