Socialinės paramos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilnius
Dalintis
806
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (92)

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2020 m. kovo 30 d.

įsakymu Nr. PAD-50

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.II SKYRIUS

PASKIRTIS2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti ir planuoti siūlomus įgyvendinti neinvesticinius projektus, finansavimo šaltinius jiems įgyvendinti, rengti paraiškas paramai gauti iš Europos Sąjungos paramos programų ir kitų fondų, koordinuoti ir vykdyti projektų įgyvendinimą, rengti ir įgyvendinti darbo rinkos politikos priemones ir užimtumo didinimo programas.III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – socialinės paramos srities neinvesticinių projektų, kuriems skirta Europos Sąjungos ir kitų fondų parama, planavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo, darbo rinkos politikos priemonių ir užimtumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo – funkcijas.IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS

EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, vadybos arba verslo studijų krypties išsilavinimą;

4.2. turėti darbo patirties su Europos Sąjungos lėšomis finansuojamais projektais;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, būti susipažinęs su Klaipėdos miesto plėtros strateginiu planu, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos finansinės paramos programų ir Europos Sąjungos fondų administravimą;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. teikia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus reguliavimo sričiai priskiriamų įstaigų neinvesticinių projektų, projektinių pasiūlymų Europos Sąjungos ir kt. paramai gauti tinkamumo ir atitikties Europos Sąjungos programų įgyvendinimą reglamentuojantiems dokumentams;

5.2. organizuoja, rengia paraiškas Europos Sąjungos programoms ir kt. fondams bei projektus dėl lėšų pritraukimo Savivaldybės neinvesticiniams projektams ir programoms;

5.3. pagal poreikį organizuoja galimybių studijų, tyrimų, vertinimų, neinvesticinių projektų ir kt. dokumentų, reikalingų paraiškoms teikti, Europos Sąjungos, valstybės ir kt. fondų paramai pritraukti, rengimą;

5.4. koordinuoja, vykdo Europos Sąjungos ir kitų fondų projektų įgyvendinimą;

5.5. teikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų vertes;

5.6. pagal kompetenciją rengia viešojo pirkimo technines užduotis ir rengia atsakymus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto, dalyvauja konkurso pasiūlymų vertinimo komisijų ir darbo grupių darbe, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų vertinimo;

5.7. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

5.8. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, mero potvarkių projektus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus;

5.9. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, ataskaitas, statistiką ir kitus duomenis;

5.10. rengia ir įgyvendina darbo rinkos politikos priemones ir užimtumo didinimo programas.

6. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau(Parašas)(Vardas ir pavardė)(Data)

Siūlomas atlyginimas:Pareiginės algos koeficientas: 7.1 (prieš mokesčius, bruto)
Skelbimas paskelbtas:2020.05.22
Skelbimas galioja iki:2020.06.05
Telefonas:8 5 2196811
El. paštas:
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kandidatuoju į pareigas:

Socialinės paramos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje