Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Viešojo valdymo agentūra
Viešojo valdymo agentūra

Vyriausybės atstovo Panevėžio ir Utenos apskrityse biuro patarėjas (nuotolinė darbo vieta Panevėžyje) (karjeros valstybės tarnautojas)

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasVYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS


VYRIAUSYBĖS ATSTOVO PANEVĖŽIO IR UTENOS APSKRITYSE BIURO


PATARĖJO (NUOTOLINĖ DARBO VIETA PENEVĖŽYJE)


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Vyriausybės atstovui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Teisė.
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
5. Atlieka teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklas arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklų atlikimą.


6. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.


7. Prižiūri su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.


8. Rengia ir teikia informaciją su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


9. Rengia ir teikia pasiūlymus su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais klausimais.


10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.


11. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą..


12. Vyriausybės atstovui pavedus, dalyvauja prižiūrimų savivaldybių tarybų posėdžiuose, ir, esant pagrindui, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad jų svarstomi klausimai neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų..


13. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą..
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


14.2. studijų kryptis – teisė.
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
15. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


15.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;


15.2. organizuotumas - 4 lygis;


15.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;


15.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;


15.5. komunikacija - 4 lygis.


16. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


16.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.


17. Profesinė kompetencija:


17.1. teisės išmanymas - 4 lygis.

VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS
VYRIAUSYBĖS ATSTOVO PANEVĖŽIO IR UTENOS APSKRITYSE BIURO
PATARĖJO (NUOTOLINĖ DARBO VIETA PENEVĖŽYJE)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2024-04-09


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilnius, Šventaragio g. 2